Benzinstrejken er slut, ved Prøvestenen diskuterer chauffører afstemningsresultat og tankbiler kører ind og fyldes op