I Thy er 240 km2 klitheder, plantager og store søer i dag blevet indviet officielt som Danmarks første nationalpark.