Ebolaepidemien i Vestafrika spreder sig langt hurtigere end frygtet. Mindst 2.600 er smittet og flere end 1.400 er nu døde.