Den 4de i serien. Finn er begyndt at gå til Engelsk undervisning.