Casper pløkker Pivert 20 gange i ryggen med en paintballpistol.