Danmarks Radios økonomidirektør, Ejnar Jensen taler om problemet med det store antal sortseere og hvad det koster DR. Journalisten er Henning Schmaltz-Jørgensen.