Højesteret stadfæster dommen over Mogens Glistrup, der bliver idømt 3 års fængsel, en bøde på 1 million kroner, efterbetaling af knap 1 million kroner i skat og frakendelse af retten til at være advokat. Efter dommen holder Mogens Glistrup tale fra lift uden for Højesteret.