Politimesterens festsang fra Olsen Banden på sporet