Udvidet og lidt skør version af Stakit, kasket, kittel fra Olsen Banden
over alle bjerge