http://Facebook.com/DenDanskeFilmskat

Scene fra Peters baby (1961).