Undersøgelse udarbejdet af Cancerregistret viser, at medarbejderne på Dansk Eternit har stor risiko for at udvikle lungekræft. Edith Raffn, læge fra Cancerregistret og Georg Nielsen, formand Dansk Eternit Forening, fortæller om hver deres reaktion på undersøgelsens resultater.