Rumkapløbet mellem Vesten og Sovietunionen er i fuld gang. Tv-avisen sendte fler ekstra-udsendelser da en amerkanske rumsonde landede på månen for første gang.