DR Nyheders Oliver Routhe Skov er i Oslo og Vicki Therkildsen er i Sundvollen nær Utøya, hvorfra de fortæller seneste nyt.