Statsminister Anker Jørgensen fortæller om indtrykkene da han sammen med trafikminister besigtiger skaderne på digerne ved Højer Sluse. På Rømødæmningen og Rejsbydiget arbejdes der på at udbedre skader efter orkanen