Forsørgerbyrden vokser støt og roligt og med den også antallet af ældre med behov for pleje og omsorg. Dét presser budgetterne. Spørgsmålet om hvordan omsorgen nu og i fremtiden skal håndteres forekommer mere presserende end nogen sinde.

Hvor meget kan det offentlige kræve af familien, og hvor meget kan familien kræve af det offentlige?

Er vi i Danmark på vej mod en mere kontinentaleuropæisk velfærdsmodel, som lægger en større del af ansvaret for velfærden over på civilsamfundets familier og frivillige organisationer?

Og hvor efterlader det de ældre?

Kilde: 21 Søndag på DR.dk, søndag den 27. september 2015 kl. 21:00.